Tavoitteena hiiliviisas kaupunkivihreä

Vaihe I: 2020-2023

Tutkimushanke

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa.

CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

24.5.-4.6.2021

Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali

Esittelemme hankkeen tutkimusteemoja touko-kesäkuun vaihteessa järjestettävän CO-CARBON-festivaalin aikana. Kahden viikon mittaisen tapahtumakokonaisuuden aikana toteutetaan esimerkiksi tutustumiskäyntejä mittaus- ja tutkimuskohteisiin sekä käytännön ratkaisuja ja toimintatapoja esitteleviä tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa. Festivaalin avaa kaikille avoin webinaari, mikä lähetetään suorana Tiedekulmasta tiistaina 25.5.2021 klo 13-15.

Toteutamme viikkojen aikana myös työpajoja, joihin kutsutaan kaupunkiympäristön suunnittelijoita työskentelemään hankkeen tutkijoiden kanssa. Asukkaita ja koululaisia varten järjestetään mahdollisuuksien mukaan opastettuja kierroksia sekä kävelykyselyitä tutkimuskohteissa ja niiden ympäristöissä.

Konsortio

CO-CARBON-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.