Hiedanranta

Hiedanrannan hiilinielut ja hiilinielujen lisäämisen keinot

Tukeakseen Tampereen uuden kaupunginosan Hiedanrannan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita CO-CARBON hanke on arvioinut alueen tulevaisuuden hiilinieluja sekä pohtinut keinoja, joiden avulla hiilinieluja ja -varastoja saadaan lisättyä sekä kasvillisuuteen että maaperään.

Tutkimuksen perusteella tuotettiin raportti, jonka tarkoituksena on 1) kuvata kuinka viheralueiden hiilidioksidin luonnolliset päästöt ja hiilensidonta käyttäytyvät Hiedanrannan alueella, 2) määrittää kuinka korttelipihojen hiilinieluja voitaisiin lisätä erilaisilla suunnittelun ratkaisuilla, sekä 3) selvittää minkälainen vaikutus erilaisilla suunnitteluratkaisuilla, huomioiden sekä maanpäällisen viherrakentamisen, että maaperän, on hiilidioksidin nieluihin ja varastoihin.

Tarkastelun laativat Leena Järvi, Liisa Kulmala, Hei S (Michael) Lee, Mari Ariluoma, Minttu Havu, ja Ranja Hautamäki. Kaupungilta työn valmistelussa ovat olleet mukana Anna Levonmaa sekä Kaisa Mustajärvi ja Hiedanrannan Kehitys Oy:n puolelta Reijo Väliharju ja Saara Melama. Lisäksi työssä ovat olleet mukana Hiedanrannan viherrakenteita suunnittelevat konsultit: maisema-arkkitehti Milla Hakari Loci Maisema-arkkitehdit -toimistosta sekä Aino Karilas ja Anu Riikonen Sitowise-toimistosta.

Raportti: Hiedanrannan hiilinielut ja hiilinielujen lisäämisen keinot

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Lisätietoja:

Leena Järvi
Hankkeen vastuullinen johtaja, WP1 Johtaja
+358 50 311 0371
Liisa Kulmala
WP2 Johtaja
+358 40 574 6152