Ossinlammen mittausasema

Hiiliviisas kaupunkinurmi

Osana CO-CARBON-tutkimushanketta Otaniemen kampusalueelle perustettiin Ossinlammen koealue, jossa mitattiin nurmikon hiilensidontakykyä kahden kasvukauden ajan 2021-22. Nurmikoita käytetään laajasti sekä julkisilla että yksityisillä alueilla ja siksi on tärkeää tutkia niiden kykyä sitoa ja varastoida hiiltä.

Minkälainen on hiiliviisas kaupunkinurmi? Kysymykseen haettiin vastauksia mittaamalla kahden eri aikoina perustetun nurmialueen hiilinsidonkykyä.

Aalto-yliopiston kampukselle perustetulla Ossinlammen koealueella on rinnakkain kahta erilaista nurmikkoa, joista toinen on noin 30 vuotta vanhaa ja toinen uutta, vuonna 2021 perustettua nurmea. Uuden nurmikon rakentamisessa pintamaata kuorittiin noin 20 cm syvyydeltä, minkä jälkeen alueelle tuotiin, levitettiin ja tasoitettiin uusi kasvualusta. Uusi nurmi kylvettiin uusimpien kaupunkien käyttönurmialueiden rakentamiseen liittyvien ohjeistusten mukaisesti.

Alueelle sijoitettujen mittauslaitteiden avulla voitiin tutkia ja vertailla muun muassa sitä, onko näiden nurmialueiden hiilensidontakyvyssä eroja. Nurmikoita käytetään laajasti sekä julkisilla että yksityisillä alueilla, ja siksi on tärkeää tutkia niiden kykyä sitoa ja varastoida hiiltä.

Kohteen toteutuksessa on ollut mukana CO-CARBON-hankkeen yhteistyökumppaneita: uuden nurmialueen rakentamisesta vastasi Tieluiska Oy ja alueen kunnossapidosta vastaa Lassila&Tikanoja.

Lue lisää hiiliviisaasta kaupunkivihreästä:
Viheralueet osana kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista
Hiiliviisaassa kaupungissa on paljon isoja puita

Tutustu CO-CARBON-hankkeessa julkaistuihin tutkimustuloksiin.

 

Lisätietoja mittauksista ja koealueesta:

Joyson Ahongshangbam
WP1 Tutkija
Outi Tahvonen
WP5 Johtaja
+358 40 351 9352