Ossinlampi

Ossinlampi

Osana CO-CARBON-tutkimushanketta Otaniemen kampusalueelle on perustettu Ossinlammen koealue, jossa mitataan nurmikon hiilensidontakykyä.

Ossinlammen koealueella on kahta erilaista nurmikkoa, joista toinen on noin 30 vuotta vanhaa ja toinen uutta, vuonna 2021 perustettua nurmea. Nurmikon rakentamisessa pintamaata kuorittiin n. 20 cm syvyydeltä, alueelle tuotiin, levitettiin ja tasoitettiin uusi kasvualusta ja nurmi kylvettiin uusimpien kaupunkien käyttönurmialueiden rakentamiseen liittyvien ohjeistusten mukaisesti.

Mittauslaitteiden avulla voidaan tutkia ja vertailla muun muassa sitä, onko näiden nurmialueiden hiilensidontakyvyssä eroja. Nurmikoita käytetään laajasti sekä julkisilla että yksityisillä alueilla, ja siksi on tärkeää tutkia niiden kykyä sitoa ja varastoida hiiltä.

Kohteen toteutuksessa on ollut mukana CO-CARBON-hankkeen yhteistyökumppaneita. Uuden nurmialueen rakentamisesta vastasi Hyvinkään Tieluiska, ja sen kunnossapidosta vastaa Lassila&Tikanoja.