Tavoitteena hiiliviisas kaupunkivihreä

Vaihe I: 2020-2023

Tutkimushanke

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Kaupunkivihreä tukee sekä ihmisten että ilmaston hyvinvointia. Kasvit ja maaperä sitovat ilmakehän hiiltä, muokkaavat pienilmastoa ja edistävät hulevesien hallintaa.

CO-CARBON on monialainen tutkimushanke, jonka tavoitteena on mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Uusia ratkaisuja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kehitetään paitsi tieteellisen tutkimuksen keinoin myös vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

25.-26.8.2023

Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali

Vuoden 2023 Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali toteutetaan elokuussa kaksipäiväisenä tapahtumana sisältäen tutkimuksen tuloksia esittelevän seminaaritilaisuuden sekä kaikille kaupunkilaisille suunnatun tapahtumapäivän.

Festivaali ajoittuu Puunhalausviikon sekä Suomen luonnonpäivän kanssa samalle viikolle.

Kannattaa laittaa ajankohta jo nyt kalenteriin!

Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaali on osa CO-CARBON tutkimushanketta ja toteutetaan joka toinen vuosi. Ensimmäinen festivaali toteutettiin vuonna 2021.

Konsortio

CO-CARBON-hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto.