Ajankohtaista

Tutkimuskohteena hiiliviisas kaupunkivihreä

Kaupunkien viheralueilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Viherympäristöt tukevat ihmisten ja ilmaston hyvinvointia sekä luonnon monimuotoisuutta.

Yksilöiden, yhteisöjen ja kaupunkien hiilen varastointi kaupunkiviheralueilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (CO-CARBON) on strategisen neuvoston CLIMATE-ohjelmasta rahoitettu monialainen tutkimushanke. Hankkeen tavoitteena on paitsi mitata ja mallintaa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä myös edistää saadun tiedon hyödyntämistä ilmastoviisaassa yhteiskunnassa. Uusia hiiliviisaita ratkaisuja kehitetäänkin tieteellisen tutkimuksen lisäksi vuorovaikutteisesti yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Työ kytkeytyy tutkimuksen eri osa-alueita palveleviin tutkimuskohdealueisiin. Esimerkiksi Kumpulan koulukasvitarhan alueella kerätään tietoa hiilensidontakyvystä ja edistetään koululaisten tietämystä viheralueiden hiiliviisaudesta. Helsingin Kruunuvuorenrannassa ja Tampereen Hiedanrannan alueella taas tutkitaan hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liittyviä tekijöitä.

Hankkeen tutkimusteemoja ja kohdealueita esitellään touko-kesäkuun vaihteessa järjestettävän CO-CARBON-festivaalin aikana. Kahden viikon mittaisen tapahtumakokonaisuuteen kuuluu muun muassa tutkimuskäyntejä mittauskohteisiin, käytännön ratkaisuja esitteleviä tilaisuuksia, työpajoja, opastettuja kierroksia ja kävelyitä.

Alunperin julkaistu:
https://www.aka.fi/strateginen-tutkimus/strateginen-tutkimus/tutkimusta-tiedon-kayttajalle/blogi/2021/co-carbon-tavoitteena-hiiliviisas-kaupunkivihrea/


Jaa kirjoitus