Viherympäristö-lehdessä julkaistu kirjoitus esittelee hiiliviisasta kaupunkiluontoa viheralan näkökulmasta