Kaupunkipuisto
Ajankohtaista

Ratkaisukortti: Kaupunkivihreän ilmastohyötyjä edistettävä päätöksenteon kaikilla tasoilla

Suomella on vaikeuksia saavuttaa hiilineutraaliustavoitteitaan vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotoimissa ei ole riittävästi huomioitu kaupunkien hiilinielupotentiaalia. Kaupunkien viheralueita tuleekin hyödyntää nykyistä tehokkaammin kustannustehokkaana ilmastoratkaisuna parantamalla kasvillisuuspeitteisten alueiden hiilensidontaa, turvaamalla hiilivarastoja ja kehittämällä vähäpäästöisiä viherrakentamisen ja -hoidon menetelmiä. Viheralueiden ilmastoratkaisut ovat monihyötyisiä, sillä ne tuottavat hiilinielujen lisäksi myös muita hyötyjä ilmastonmuutoksen sopeutumisen, luonnon monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Kaupunkivihreän monihyötyisiä ilmastoratkaisuja pitää määrätietoisesti tukea eri keinoin päätöksenteon kaikilla tasoilla, myös EU-päätöksenteossa.

CO-CARBON:in uusi ratkaisukortti on luettavissa Ratkaisuja tieteestä -sivustolla.


Jaa kirjoitus