Ajankohtaista

Ratkaisukortti kaupunkien hiilensidonnasta

Monet suomalaiset kaupungit ja kunnat tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopäästöjen hillitsemisen lisäksi hiilinielujen vahvistaminen ja hiilivarastojen kasvattaminen ovat tärkeä osa ilmastotoimien kokonaisuudessa. Monet hiilensidontaa ja -varastointia lisäävät toimet ovat lisäksi monihyötyisiä, mikä voi lisätä niiden hyväksyttävyyttä kuntalaisten keskuudessa.

Kaupunkien hiilensidontaa ja varastointia käsittelevä ratkaisukortti on koottu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman CLIMATE-ohjelman tutkimushankkeiden yhteistyönä. Kortti tarjoaa tiiviin tietopaketin hiilensidonnan näkökulmasta liittyen mm. kaupunkivihreän ilmastohyötyihin; kaupunkien viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoidon käytäntöihin; elinkaariarvioinnin laajentamiseen; maankäyttö- ja tontinluovutussopimuksiin sekä puurakentamiseen.

Kuva: CO-CARBON/ Tiina Merikoski


Jaa kirjoitus

Kuuntele