Ajankohtaista

Rahoitusta kaupunkivihreän tutkimukseen

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt yhteensä 3,6 miljoonaa euroa rahoitusta kolmivuotiselle Co-Carbon-hankkeelle, jossa tutkitaan kaupunkiviheralueiden mahdollisuuksia hiilensidonnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Tutkimuskonsortiota eli hankekokonaisuutta johtaa Helsingin yliopisto, ja partnereina Aalto-yliopiston ohella ovat Ilmatieteen laitos ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Aalto-yliopiston monitieteinen työryhmä tutkii ja kehittää kaupunki- ja maisemasuunnittelun käytäntöön sovellettavaa ja päätöksentekoon vaikuttavaa tutkimustietoa kaupunkivihreän hiilensidontapotentiaalin hyödyntämiseksi. Lisäksi tarkastellaan muun muassa kuluttajien hiilijalanjälkeä ja hiilikädenjälkeä sekä luodaan menetelmiä vihreän infrastruktuurin elinkaarilaskentaan.

Alunperin julkaistu:
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/rahoitusta-strategiseen-tutkimukseen


Jaa kirjoitus