Ajankohtaista

Puuttuuko ilmastokeskustelusta kaupunkivihreä? -webinaari

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää päästöjen vähentämisen ohella tehokasta hiilensidontaa. Mikä on kaupunkien viheralueiden merkitys hiilensidonnassa? Entä miten kaupunkisuunnittelun keinoin voidaan edistää ilmastoviisasta kaupunkivihreää? Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin webinaarissa CO-CARBON-hankkeen tutkijoiden ja kaupunkien asiantuntijoiden kanssa.

Järjestimme joulukuun alussa webinaarin, jossa keskusteltiin kaupunkivihreän roolista kaupunkien ilmastokeskustelussa. Webinaarin ensimmäisellä puoliskolla kuultiin kaksi puheenvuoroa, joista ensimmäisessä hankkeen varajohtaja Ranja Hautamäki ja tutkija Liisa Kulmala esittelivät CO-CARBON-hankkeen tuloksia ja herättelivät keskustelua kaupunkiluonnon roolista osana ilmastotavoitteita. Hautamäki alusti puheenvuoroa pohtimalla kaupunkivihreän puuttumista lainsäädännöstä, jonka jälkeen Liisa Kulmala esitteli hankkeessa tehtyä hiilinielusimulaatiota Helsingissä ja Tampereen Hiedanrannassa. Esimerkiksi Helsingissä hiilinielut kattoivat keskimäärin 5 % päästöistä vuonna 2019 ja CO-CARBON-hankkeessa onkin tutkittu, kuinka kaupunkien hiilinielujen osuutta voitaisiin kasvattaa. Puheenvuoron lopuksi Ranja Hautamäki esitteli hankkeen tulosten pohjalta koottuja keskeisiä politiikkasuosituksia. 

Seuraavassa puheenvuorossa ympäristöneuvos Samuli Alppi ympäristöministeriöstä kertoi ajankohtaista tietoa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta sekä EU:n ennallistamisasetuksen vaikutuksista kaupunkirakenteeseen. Paljon keskustelua herättäneen EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteena on edistää ”biodiversiteettipositiivista” kasvua kaupungeissa. Biodiversiteetin lisäämisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen lisäksi ennallistamisasetus tavoittelee ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristöterveyden lisäämistä. 

Webinaarin toisella puoliskolla keskityttiin käytännön ratkaisuihin kahdessa pohjoismaisessa kaupungissa, Kööpenhaminassa ja Lahdessa. Kummankin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja kaupunkien hiilinieluilla on tavoitteen saavuttamisessa suuri rooli. Ensimmäisessä puheenvuorossa CO-CARBON-hankkeen tutkijat Natalie Marie Gulsrud ja Anton Stahl Olafsson Kööpenhaminan yliopistosta esittelivät, kuinka Kööpenhaminassa on lähestytty kaupunkien viheralueita muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioissa.  

Lahden kaupungin ympäristökoordinaattori Aino Kulonen puolestaan esitteli, kuinka Lahden ilmasto-ohjelmassa on huomioitu kaupunkinielujen merkitys hiilensidonnassa. Kulosen mukaan rakennetun kaupunkivihreän hiilivarastojen ja hiilensidonnan arvioiminen on vaikeaa, joten CO-CARBON-hankkeessa kerätylle kotimaiselle ja paikalliselle tiedolle on suuri tarve. 

Webinaarissa oli puhujien lisäksi paikalla noin 90 osallistujaa. Keskustelua käytiin puheenvuorojen ohella vilkkaasti chatissa, jossa osallistujat saivat myös vastata kahteen kaupunkivihreää ja kaupunkien ilmastotyötä koskevaan kysymykseen. Ensin kysyimme, mikä kaupunkivihreän osa-alue vaatisi tällä hetkellä enemmän huomiota ilmastotavoitteiden osalta. Lisää huomiota kaivattiin kaupungin viherrakenteelle (41 % vastauksista, 23 vastausta) sekä seuraavaksi eniten katuistutuksille (16 %, 9 vastausta) ja kaupunkimetsille (14 %, 8 vastausta). Toiseksi kysyimme, mitä yleisön mielestä tarvitaan, että kaupunkivihreä saataisiin vahvemmin osaksi ilmastotyötä. Osallistujat näkivät, että erityisesti lainsäädännön ja kansallisen ohjauksen tukea (27 %, 20 vastausta), tietoa kaupunkivihreän ilmastovaikutusten kustannushyödyistä (17 %, 13 vastausta) sekä enemmän yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä (12 %, 9 vastausta) tarvittaan.

Puuttuuko ilmastokeskustelusta kaupunkivihreä? -webinaari oli osa marras-joulukuussa 2022 toteutetun Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE) -ohjelman Ilmastoratkaisuja NYT -verkkotapahtumaa. Yhteensä neljässä webinaarissa ohjelmaan kuuluvien hankkeiden tutkijat keskustelevat paikallistason toimijoiden ja ilmastopolitiikan valmistelijoiden kanssa.

Koko sarjan ohjelmaan voi tutustua täällä: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/ilmastoratkaisuja-nyt-dialogeja-paikallisten-toimien-mahdollisuuksista 

Ranja Hautamäki & Leena Järvi ja Liisa Kulmala, CO-CARBON-hanke: Kaupunkiluonto vahvemmin osaksi ilmastotavoitteita

Samuli Alppi, Ympäristöministeriö: Urbaanit viherympäristöt osana ilmastotietoista kaupunkisuunnittelua

Natalie Marie Gulsrud & Anton Stahl Olafsson, CO-CARBON-hanke: Copenhagen’s climate ambitions: investigating the role of urban nature

Aino Kulonen, Lahden kaupunki: Kaupunkivihreän rooli Lahden ilmastotyössä

 

 


Jaa kirjoitus