Ajankohtaista

Miten hoidetaan pihaa hiiliviisaasti? Ohjekortisto julki 26.8.2023

Asukkaiden arkiset pihakasvien ja niiden hoitotapojen valinnat vaikuttavat siihen, miten hyvin kotipiha sitoo ja varastoi hiiltä. Hiiliviisaan pihanhoidon kulmakivet ja niiden helposti toteutettavat ratkaisut julkaistaan nyt Kotipihan hiilikortiston muodossa. Tavoitteena on lisätä asukkaiden innostusta hiilipuutarhurointiin.

Hiilipuutarhurointi tarkoittaa kaikkia niitä toimia, joilla pientalon pihalla voidaan parantaa kasvillisuuden hiilensidontaa ja varastointia. Yksittäinen piha ei yksistään muuta suuria, mutta pientaloalueet ovat kokonaisuutena merkittävä osa kaupunkien pinta-alasta. Jokainen piha ja jokaisen pihanhoitotavat ovat osa pientaloalueen hiilitasetta.

Kotipihan hiilikortisto on julkaistu omalla sivullaan täällä.

Monialaisessa CO-CARBON-tutkimushankkeessa olemme määritelleet kuusi teemaa, joiden avulla voidaan parantaa pihakasvillisuuden hiilensidontaa ja varastointia.

Kotipihan hiiliviisaus kiteytyy kuuteen kulmakiveen:

1. Läpäisevät pinnat

2. Monikerroksinen kasvillisuus

3. Elävä maa

4. Avoin mullospinta piiloon

5. Risut, lehdet ja ruohosilppu

6. Monihyötyinen kasvillisuus

Nyt julkaistava Kotipihojen hiilikortisto jatkaa keväällä julkaistuja kaupunkiviheralueiden politiikkasuosituksia ja siten kokonaisuus käsittää nyt sekä yksityisen että julkisen kaupunkivihreän.

Kotipihan hiilikortisto julkaistiin kaikille avoimessa Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaalissa lauantaina 26.8. Helsingin keskustakirjasto Oodissa.


Jaa kirjoitus

Kuuntele