Ajankohtaista

Kohti tulevaisuuden vastuullista ja hiiliviisasta viherrakentamista ja kunnossapitoa

CO-CARBON-hankkeessa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä. Tavoitteena on kehittää suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon käytäntöjä, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun ja Kööpenhaminan yliopiston sekä Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tutkimushankkeessa on mukana myös viheralan yrityksiä, kuten Lassila & Tikanojan kiinteistöhuollon viherpalvelut. L&T tuo hankkeeseen viheralueiden kestävän viherrakentamisen ja kunnossapidon osaamista ja toimii käytännön toteuttajana. Tutkimuskohteina olevilla alueilla tutkitaan esimerkiksi eri kunnossapito- ja hoitotapojen vaikutusta kasvillisuuden hiilensidontakykyyn. Saadun tutkimustiedon avulla voidaan selvittää, miten kaupunkivihreän määrää voitaisiin lisätä kustannustehokkaasti ja vastuullisesti.

L&T:n viherpalvelujen liiketoimintapäällikkö Satu Sokkisen mukaan hankkeeseen osallistuminen tukee hyvin myös L&T:n omia arvoja ja tavoitteita. Esimerkkejä yrityksen vastuullisista toimintatavoista ovat ympäristöystävällisten kemikaalien käyttö ja risujäteen hyödyntäminen energiana. Sokkinen kertoo huomanneensa, että myös asiakkaat ja asukkaat ovat entistä valveutuneempia kestävyysasioissa ja ymmärtävät ympäristön suojelemisen tuoman lisäarvon. Kestävä viherrakentaminen vaatii uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja niin suunnittelijoilta, rakentajilta, tilaajilta kuin viheralueiden käyttäjiltäkin.

Alunperin julkaistu:
https://www.lt.fi/fi/media/tiedotteet/l-ja-t-n-viherpalvelut-mukana-tekemassa-vihreampia-kaupunkeja


Jaa kirjoitus