Ajankohtaista

Kaupunkivihreä kuuluu jokaiselle

Osallistava verkkokysely kutsuu Kumpulan alueen asukkaat osaksi viheralueiden tutkimusta

Helsingin yliopistossa tutkitaan kaupunkiviheralueisiin kohdistuvia näkemyksiä ja asenteita osana CO-CARBON-hanketta. Hankkeessa kerätään tällä hetkellä asukkaiden vastauksia kyselytutkimukseen, jossa pyritään selvittämään mitä viheralueiden hiiliviisaus merkitsee Kumpulan ja lähikaupunginosien asukkaille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa sitä, mitkä ovat asukkaille tärkeimpiä viheralueita ja miksi, ja miten viheralueita asukkaiden mielestä tulisi hoitaa. Kyselytutkimuksessa hyödynnetään osallistavia paikkatietomenetelmiä ja vastaaja saa esimerkiksi merkitä kartalle omia suosikkiviheralueitaan.

Tutkimuskohteena hiiliviisaiden viheralueiden oikeudenmukaisuus

-Kaupunkitila kuuluu meistä jokaiselle ja viheralueet muodostavat siitä ison osan, toteaa CO-CARBON-hankkeessa työskentelevä tutkijatohtori Jussi Lampinen.

CO-CARBON koostuu seitsemästä työpaketista. Työpaketti 3, jossa Lampinen työskentelee, tutkii hiiliviisaiden viheralueiden oikeudenmukaisuuskysymyksiä. Sosiaalisesti kestävä päätöksenteko viheralueiden tarkoituksesta, ulkonäöstä, hoidosta ja määrästä edellyttää viheralueiden suunnittelijoiden, rakentajien ja eri ikäisten asukkaiden kuulemista. Se on myös osa kestävää kaupunkikehitystä, jolla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Viheralueisiin liittyviä arvoja ja ekosysteemipalveluita on tutkittu maailmalla runsaasti. Tiedämme silti yhä melko vähän siitä, kuinka tärkeää hiilensidonta tai ilmastonmuutoksen hillintä viheralueiden avulla on asukkaille. Ilmastonmuutokseen liittyvät näkemykset ovat kiinnostavia etenkin suhteessa muihin viheralueiden hoitoa ohjaaviin tekijöihin, kuten niiden ulkonäköön. CO-CARBONissa tutkitaan sekä aikuisten että nuorten näkemyksiä Kumpulan alueella ja tehdään myös yhteistyötä Mäkelänrinteen lukion ja Helsingin luonnontiedelukion kanssa.

-On hurjan mielenkiintoista nähdä, kuinka esimerkiksi lukioikäisten ja varttuneemman väestön näkemykset eroavat, jos eroavat, toteaa Lampinen.

Lampinen muistuttaa, että kyselytutkimus ei ole palautelomake tai toivelista, joka johtaisi välittömästi konkreettisiin muutoksiin kaupunginosan viheralueilla. Tutkimukseen annetut vastaukset auttavat kuitenkin jatkossa välttämään viheralueisiin liittyviä konflikteja ja lisäämään asukastyytyväisyyttä viheralueita koskevan päätöksenteon suhteen.

-Kyselyn tuloksista keskustellaan viheralueiden parissa työskentelevien suunnittelijoiden ja päättäjien kanssa tulevana kesänä järjestettävässä työpajassa. Lisäksi tulokset tullaan julkaisemaan kansainvälisissä kestävyystieteitä ja kaupunkisuunnittelua koskevissa julkaisusarjoissa. Näin Kumpulan alueen asukkaiden vastaukset liittyvät osaksi maailmanlaajuista keskustelua ja kehitystä kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä kaupunkeja sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

Kysely on avoin kaikille Kumpulan alueen asukkaille

Kysely sopii kaikille Kumpulassa tai lähikaupunginosissa asuville 15-vuotta täyttäneille. Lampisen viesti asukkaille on, että kyselyyn kannattaa vastata ennakkoluulottomasti, vaikka aihe ei olisi entuudestaan tuttu. Jokaisen asukkaan näkemys yhteisen kaupunkiluonnon tilasta on tärkeä.

-Ei haittaa, jos et vielä tiedä mitä hiiliviisaus merkitsee. Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Jokainen on tervetullut kertomaan meille näkemyksensä, olipa lähtökohtaisesti kiinnostunut viheralueista ja niiden hiilensidonnasta tai ei.

 

Kyselyyn voi vastata kevään aikana suomeksi tai englanniksi täällä.

Kyselyn yhteydessä kerätään joitakin henkilötietoja, jotka käsitellään nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tarkempi kuvaus tästä löytyy kyselyyn linkatusta tietosuojailmoituksesta.

Lisätietoja: Jussi Lampinen, jussi.lampinen@helsinki.fi

 

 

 

 


Jaa kirjoitus

Kuuntele