Ajankohtaista

Kaupungeille uudet suositukset: viheralueisiin panostamalla lisätään ilmastohyötyjä

Suomen pyrkimys hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä vaatii päästöjen vähentämisen lisäksi myös hiilinielujen kasvattamista. Kaupunkialueilla hiilinielujen kasvattamisessa olennaisessa roolissa on kaupunkivihreä – eli kaupunkien viheralueet metsistä ja niityistä aina rakennettuihin puistoihin, katuistutuksiin ja pihoihin.

Monialaisessa CO-CARBON-tutkimushankkeessa tuodaan nyt esille, miten viheralueita voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin monihyötyisenä ilmastoratkaisuna.Hankkeessa julkaistaan keskiviikkona 17. toukokuuta Suomen kaupungeille suunnatut politiikkasuositukset, joiden keskiössä on hiiliviisaus.

Hiiliviisaus on kiteytetty viiteen keinoon, joiden avulla voidaan parantaa viherrakenteen hiilensidontaa, turvata hiilinieluja kaupunkikehittämisessä ja kehittää vähäpäästöisiä rakentamisen ja hoidon menetelmiä – ja samanaikaisesti tuottaa myös muita elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Hankkeessa annetaan kaupungeille konkreettisia suosituksia kaupunkivihreän ilmastohyötyjen edistämiseen päätöksenteon eri tasoilla.

CO-CARBON-hankkeen hiiliviisauden kulmakivet:

    1. kaupunkivihreän monihyötyinen hiilikädenjälki,
    2. vihreän määrä, laatu ja elinkaari,
    3. rakentamisen ja hoidon hiiliviisaat käytännöt,
    4. sosiaalinen kestävyys osana ilmastoratkaisuja,
    5. ilmastohyötyjä edistävät ohjauskeinot

CO-CARBON-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Hankkeessa mitataan ja mallinnetaan kaupunkivihreän hiilensidontakykyä sekä luodaan käytännön keinoja hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. Hankkeeseen osallistuvat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kööpenhaminan yliopisto. Ratkaisuja kehitetään tieteellisen tutkimuksen lisäksi yhteistyössä kaupunkien, yritysten, asiantuntijajärjestöjen ja asukkaiden kanssa.  

Politiikkasuosituksia esitellään webinaarissa keskiviikkona 17. toukokuuta klo 9.30–11.00. 

Ilmoittaudu webinaariin: Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi – politiikkasuosituksia kaupungeille – CO-CARBON (cocarbon.fi)

Politiikkasuositukset julkaistaan CO-CARBON-hankkeen sivulla 15.5.2023.

Ennen webinaaria järjestetään lehdistötilaisuus 17. toukokuuta klo 8.45–9.15. Erillinen ilmoittautuminen 15.5. mennessä median edustajille ranja.hautamaki@aalto.fi.    

Lisätietoja:  

Professori Ranja Hautamäki, Aalto-yliopisto, CO-CARBON-hankkeen varajohtaja, 050 5232207 

Professori Leena Järvi, Helsingin yliopisto, CO-CARBON-hankeen johtaja, 050 3110371 

(Kuva: CO-CARBON/Ranja Hautamäki)


Jaa kirjoitus

Kuuntele