Ajankohtaista

Jyväskylän Viherpäivillä vahva CO-CARBON edustus

Tämän vuoden Viherpäivät järjestettiin Jyväskylässä helmikuussa teemalla ‘Viisas, älykäs, vihreä – muuttuuko tieto teoiksi?’ Kaksipäiväisessä seminaaritapahtumassa käsiteltiin teemaa monista näkökulmista ja puhujina kuultiin myös useita CO-CARBON-tutkijoita.

Outi Tahvonen alusti ensimmäisen päivän aloituskeskustelua esityksellään pientaloalueen ekologisesta roolista, ja kuinka se rakentuu korttelin, tontin ja yksittäisen rakenteen valinnoista.

Torstaina, seminaarin toisena päivänä, esiteltiin Mari Ariluoman tutkimusta viherkertoimesta ekologisen ja kestävän rakentamisen tukena ja työkaluna. Mari Ariluoma itse estyi viime hetkellä, mutta hänen kollegansa Riikka Nousiainen Nomaji maisema-arkkitehdeilta piti esitelmän. Iltapäivällä Outi Tahvonen kysyi puheenvuorossaan, ‘Ei koske minua! Vai koskeeko sittenkin?’ mitä viheralan toimijat ajattelevat monimuotoisuudesta ja miten luontokadon hidastamisen mahdollisuudet ja ratkaisut näkyvät työssä.

Seminaarin päätti Antti Kinnusen esitys ‘Hiiliviisas asuinympäristö – kuinka huomioida hiilensidonta suunnittelu- ja rakennustoiminnassa?’ Esityksessään Antti herätti keskustelua siitä, miten suunnittelu- ja rakentamiskäytännöt voivat ohjata kasvillisuuden kehitystä vuosikymmeniä eteenpäin ja miten asukkaiden sosioekonomiset taustamuuttujat sekä ympäröivä kaupunkirakenne osaltaan vaikuttavat tähän. Lisäksi suunnattiin katse tulevaan: millä toimin voidaan turvata viherrakenteeltaan monipuolinen, hiilen sidontaa edistävä ja ilmastonmuutoksen suhteen resilientti asuinympäristö?

(Aloituskuvassa Antti Kinnunen, kuva Anna Pursiainen)


Jaa kirjoitus

Kuuntele