Ajankohtaista

Hiiltä etsimässä Töölönlahden tiedekävelyillä

Elokuun 26. päivänä CO-CARBON-hanke järjesti festivaalin, jonka tarkoituksena oli jakaa tutkimuksemme tuottamaa uutta tietoa suurelle yleisölle. Hankkeen tutkijat Liisa Kulmala (johtaja WP2), Eugenia Castellazzi (WP3), Justine Trémeau (WP1) ja Esko Karvinen (WP1) järjestivät tapahtumassa “Missä hiili piilee?” – tiedekävelyn. Englanniksi ja suomeksi järjestetyillä kierroksilla oli yhteensä noin 15–20 osallistujaa.

Vaihtelevassa säässä Liisa, Eugenia ja Justine johdattivat osallistujia Töölönlahden etelärannan alueella. Ensimmäisellä pysähdyspaikalla oppaat kertoivat osallistujille tieteellisistä käsitteistä, kuten hiilen kiertokulusta ja hiilensidonnasta. Osallistujia autettiin tunnistamaan missä hiiltä on heidän ympärillään: ilmassa, puissa, ruohokasvillisuudessa… ja etenkin maaperässä!

Seuraavaksi siirryimme niittymäiselle nurmikolle tarkastelemaan, kuinka kyseinen ekosysteemi osallistuu ilmasto- ja biodiversiteettikriisien lievittämiseen tarjoamalla sopivia elinympäristöjä erilaisille lajeille ja sietämällä kuivuutta paremmin kuin kastelematon nurmikko. Tässä yhteydessä pohdimme myös viheralueiden merkitystä ihmisen toiminnalle ja sitä, miten esimerkiksi niityt ja nurmikot tarjoavat erilaisia virkistys- ja esteettisiä hyötyjä.

Viimeinen pysähdyspaikka tarjosi yleiskuvan kaupunkiekosysteemien mosaiikkimaisesta rakenteesta: horisontaalisessa näkökulmassa avautuivat edessämme puiden ympäröimä laaja nurmikenttä, veden lähellä olevat puut, hygrofiilinen (kosteutta suosiva) kasvillisuus ja lahden vesi. Elinympäristöjä oli myös vertikaalisessa suunnassa kuten kuolleessa puuaineessa, pienissä pensaissa ja korkeissa enemmän tai vähemmän eksoottisissa puissa. Osallistujat luettelivat tällä paikalla erilaisia ekosysteemipalveluja, joita kaupunkiluonto tarjoaa: hiilensidonta, ilmanlaadun ja veden kiertokulun säätely, pölytys, esteettiset arvot, virkistyskäyttö sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi.

Iso lahopuu Töölönlahdessa on pitkäikäinen hiilen varasto ja monimuotoisuudelle tärkeä tekijä tarjoten elinympäristön useille eri lajeille.

Kuva 1. Iso lahopuu Töölönlahdella on pitkäikäinen hiilen varasto ja monimuotoisuudelle tärkeä tekijä tarjoten elinympäristön useille eri lajeille.

Kävelyltä osallistujat saivat mukaansa erilaisia kaupunkiluonnon merkitystä koskevia oivalluksia, jotka liittyivät hiilensidontaan, luonnon monimuotoisuuteen ja hyvinvointiin. Lisäksi osallistujat saivat CO-CARBON-tarroja ja kortin sekä WP5/Outi Tahvosen (HAMK) tekemän hienon Kotipihan hiilikortiston, jonka avulla he voivat itse jatkaa ympäristönsä tarkastelua hiilen ja biodiversiteetin näkökulmista.

Tieteellisen tiedon jakaminen tiedekävelyillä oli hieno kokemus myös tutkijoille.  Vuorovaikutus ihmisten kanssa antoi uusia oivalluksia ja näkökulmia liittyen istutusten huonoon menestykseen osassa Töölönlahden eteläosaa sekä valotti niittyjen hoidon käytännön ongelmia.

Iso lahopuu Töölönlahdessa on pitkäikäinen hiilen varasto ja monimuotoisuudelle tärkeä tekijä tarjoten elinympäristön useille eri lajeille.

Kuva 2. Tutkija Liisa Kulmala selittää kaaviokuvan avulla hiilen kiertoa ekosysteemien ja ilmakehän välillä.

(Teksti ja kuvat: Justine Trémeau, Eugenia Castellazzi, Esko Karvinen & Liisa Kulmala)

Aloituskuva: Tutkijat Esko Karvinen, Eugenia Castellazzi ja Liisa Kulmala keskustelevat maaperän hiilestä.


Jaa kirjoitus

Kuuntele