Ajankohtaista

Työpaja: Mitä hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnittelu tarkoittaa?

Osana Hiiliviisas kaupunkivihreä -festivaalia kutsuimme yhteistyökumppaneitamme työpajaan pohtimaan hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnittelua.

Hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnittelua käsittelevä työpaja pidettiin 27.5.2021. Työpajaan osallistui noin 20 henkilöä, pääasiassa CO-CARBON:in yhteistyökaupungeista ja muista yhteistyöorganisaatioista. Osallistujat edustivat kaupunkisuunnittelun eri tasoja ja aloja. Mukana oli mm. kaavoittajia, maisema-arkkitehteja ja liikennesuunnittelijoita.

Työpajassa hiiliviisaan kaupunkivihreän suunnittelua lähestyttiin eri tasoilla sekä mitä keinoja ja tietoa asiasta on. Työpajassa pohdittiin myös, millaisia uusia keinoja ja tietoja tarvitaan sekä mitä ovat merkittävimmät toimet, joihin tulisi ryhtyä.

Aloitimme työskentelyn käsittelemällä aihetta sekä hiilijalanjäljen näkökulmasta eli pohtimalla mikä kaikki toiminta aiheuttaa hiilipäästöjä, että hiilikädenjäljen kautta, eli miten suunnittelulla voidaan edistää positiivisia ilmastovaikutuksia.

Toisessa vaiheessa tarkasteltiin erilaisia olemassa olevia työkaluja sekä tarvittavia ohjauskeinoja ja tietotarpeita. Kolmena suurena kokonaisuutena nousivat maankäytön suunnittelu, kaupunkivihreän suunnittelu sekä rakentaminen ja kunnossapito.

Mari Ariluoman yhteenveto työpajasta löytyy täältä > Työpajan yhteenveto

Kuva: Kuninkaantammen hulevesien käsittelyalueesta, Anna Pursiainen


Jaa kirjoitus