Ajankohtaista

Anna Pursiaisen diplomityö: Näe metsä puilta – mikrometsästä Keravan hiilimetsäseen

Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella valmistui vuoden 2023 lopulla Anna Pursiaisen diplomityö, joka käsittelee mikrometsä-menetelmän soveltamista Suomessa erityisesti hiilensidonnan näkökulmasta. Mikrometsä-menetelmän kehitti 1970-luvulla japanilainen kasvitieteilijä ja kasviekologi Akira Miyawaki. Mikrometsä-menetelmästä erityisesti hiilensidontaa varten sovellettu ”hiilimetsänen” tarjoaa suomalaiseen kaupunkiympäristöön uudenlaisen monihyötyisen metsäelementin, joka tukee ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista.

Hiilimetsäseen istutetaan pieneen tilaan mahdollisimman tiheästi erilajisia, nopeakasvuisia ja hiilensidontakyvyltään tehokkaita puita. Metsälajiston ohella mukana on myös puistolajistoa, mikä korostaa metsikön urbaania ja esteettistä merkitystä. Maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta kiinnostavaa on, kuinka metsän tilavaikutelma muodostuu kerroksellisuudesta sekä tekstuureista, jotka liittyvät puiden keskinäisiin suhteisiin, eri kerrosten suhteisiin sekä koko metsikön ja muiden metsiköiden välisiin suhteisiin ja heijastelee vuodenaikojen vaihtelua ja kasvuvaihetta.

Hiilimetsäsen tilalliset vaikutelmat (Pursiainen 2023)

Pursiaisen diplomityössä kehitettiin suunnitteluperiaatteet, joita sovelletaan Keravalla sijaitsevassa hiilimetsäsessä. Kasvuun lähteneisiin hiilimetsäsiin voi tutustua 19.7-11.8.2024 Keravalla Uuden ajan rakentamisen festivaaleilla.

Diplomityö tehtiin osana CO-CARBON -hanketta, jossa Pursiainen toimi tutkimusavustajana. Keravan kaupunki rakensi hiilimetsäsen.

Diplomityö löytyy Aalto-ylipiston julkaisutietokannasta.

Aloituskuva: Keravan hiilimetsänen kesäkuussa 2023 (Anna Pursiainen)


Jaa kirjoitus

Kuuntele